PREKID U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGERIJE | Vučkovci i Hrgovi Donji !

Iz JP Elektroprivreda BiH PJD Gradačac najvili su prekid isporuke električne energije za 30.10.2020.god u vremenskom intervalu od 10:00h do 11:00h za korisnike koji se napajaju sa TS URL Hrgovi Donji.
Bez napajanja će biti naselje Hrgovi Donji i Vučkovci vodovod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *